Το παρακάτω πρόγραμμα αποτελεί μια εκτίμηση της δομής του τελικού προγράμματος και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί και θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων για ομιλίες και εργαστήρια.

Σάββατο 13 Οκτωβρίου

10:00 Έναρξη εγγραφών
11:00 Κεντρική Ομιλία
12:00 - 14:00 Ομιλίες - Εργαστήρια
14:00 Διάλειμμα
15:00 - 18:00 Ομιλίες - Εργαστήρια
18:00 Κεντρική Ομιλία
19:00 Λήξη ημέρας

Κυριακή 14 Οκτωβρίου

10:30 Προσέλευση
11:00 Κεντρική Ομιλία
12:00 - 14:00 Ομιλίες - Εργαστήρια
14:00 Διάλειμμα
15:00 - 18:00 Ομιλίες - Εργαστήρια
18:00 Κεντρική Ομιλία
19:00 Λήξη συνεδρίου